Úradné dokumenty

Transparentná obec: Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ukladá všetkým povinným subjektom, medzi ktoré patria aj samosprávy, zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 01.01.2011.

Mapa:

Zverenovie:

Zmluva o audite na rok 2015.PDF

 

zo starej stranky:

[   ] VZN o finanancovaní škol na 2015.pdf 18-Dec-2014 10:14 232K  
[   ] návrh rozpočtu 2015-2017 - príjmová časť.pdf 18-Dec-2014 10:14 194K  
[   ] návrh rozpočtu 2015-2017 výdavková časť.pdf 18-Dec-2014 10:14 687K  
[   ] vzn o dani z nehnutelnosti 2015.pdf 18-Dec-2014 10:14 220K  
[   ] zápisnica OZ 09_12_2014.pdf 18-Dec-2014 10:14 189K