Deň otvorených dverí

  

Deň otvorených dverí na Obecnom úrade v Snežnici

Myšlienka starostu obce uskutočniť DOD na obecnom úrade sa stala realitou. Žiaci V.ročníka miestnej ZŠ sa prišli pozrieť na obecný úrad. Pracovníčky obce v spolupráci so starostom primerane vysvetlili fungovanie a chod OcÚ ako i náplň práce starostu, ktorý sa „zapotil“ pri zvedavých detských otázkach. Súčasťou bola i prezentácia vybavenia hasičskej zbrojnice, ktorú zabezpečili členovia DHZ Snežnica.