KONTAJNER NA VEĽKOKAPACITNÝ ODPAD

KONTAJNER NA VEĽKOKAPACITNÝ  ODPAD

 

(nábytok, koberce, matrace, sanita a ostatný nadrozmerný odpad, ktorý sa nezmestí do bežnej smetnej nádoby na komunálny odpad)

 

PRIESTOR  OKOLO  VEĽKOKAPACITNÉHO KONTAJNERA  JE  MONITOROVANÝ  KAMEROVÝM  SYSTÉMOM !

 

Zákáz

vhadzovať biologický odpad, drobný stavebný odpad, komunálny odpad a nebezpečný odpad !

 

Drobný stavebný odpad budú môcť občania vyviezť po ohlásení na OcÚ, na vopred dohodnuté miesto.

                                                                               

OBEC Snežnica