Lom pred ťažbou

Jeseň 2007

   

cez rok 2008

pokus o "HOL LYWOOD" (Tomáš B.)

   

foto z internetu: cca 2006, 2010, 1950

Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. a  Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica

www.bing.com/maps