MIESTNE A SPRÁVNE DANE A POPLATKY

MIESTNE A SPRÁVNE DANE A POPLATKY V OBCI SNEŽNICA V ROKU 2015

1. Za vyhlásenie v miestnom rozhlase:
- Vyhlásenie oznamu pre občanov v pracovnom čase 2 €
- Vyhlásenie oznamu pre občanov cez víkend, vo sviatok a mimo pracovnej doby 2 €
- Vyhlásenie oznamu pre podnikateľov o predaji v pracovnom čase 3 €
- Vyhlásenie oznamu pre podnikateľov o predaji cez víkend, vo sviatok a mimo pracovnej doby 4 €

- Športové oznamy bez poplatku
- Oznam o úmrtí občana bez poplatku

2. Daň za užívanie verejného priestranstva (ambulantný predaj v obci) 5 €

3. Daň za psa: (staršieho ako 6 mesiacov) 5 €
- Za druhého a každého ďalšieho psa 5 €

4. Za odvoz tuhého komunálneho odpadu – FO  (Poplatok je 0,04658 €/1 osoba/1 deň)
- Za domácnosť, kde je 1 osoba /ročne 17 €
- Za domácnosť, kde je 2 osoba /ročne 34 €
- Za domácnosť, kde je 3 osoba /ročne 51 €
- Za domácnosť, kde je 4 osoba /ročne 68 €
- Za domácnosť, kde je 5 osoba /ročne 85 €
- Za domácnosť, kde je 6 osoba /ročne 102 €