Novoročný príhovor starostu

Novoročný príhovor 2015 starotstu Milan Hlavatý:

 

Staršie: