Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

  • Posted on: 13 March 2015
  • By: Administrator

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny, že v termíne od: 02.09.2015 07:30 do: 02.09.2015 16:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika.

celé vyrozumenie nájdete: Vyrozumenie.pdf