Sadenie stromčekov

 

Dňa 8.5.2015 organizovalo Spoločenstvo súkromných lesov Snežnica v spolupráci s DHZ Snežnica podujatie pod názvom ZASAĎ  SI  SVOJ  STROM, kde si každý účastník mohol zasadiť stromček s drevenou menovkou. Bola to veľmi pekná akcia. Zúčastnilo sa cca 40 občanov - detí i dospelých. Tejto udalosti sa zúčastnil aj starosta obce s rodinou.

Súčasťou tohto podujatia bola i praktická ukážka DHZ, kde sa naše deti hravou formou dozvedeli ako sa správať  v lese, pri zakladaní aj hasení ohňa, tiež členovia Spoločenstva lesov porozprávali o sadení a následnej  starostlivosti  o stromčeky. Nakoniec si všetci opiekli špekačky a s dobrým pocitom sa podrali domov.