Snežnica

Obec Snežnica sa nachádza v južnej časti okresu Kysucké Nové Mesto.
Prvá písomná zmienka o tejto obci je zapísaná v Žilinskej knihe vydanej v roku 1426.
Snežnica je jednou z podhorských obcí severozápadného Slovenska.
Nachádza sa neďaleko mesta Žilina a Kysucké Nové Mesto.
Rozprestiera sa v úzkej doline, v obklopení vrchov Malý Vreteň, Brodňanka, Straník a Háj pokrytými lesmi.

     

1773 Sznežnicza, Snežnica, 1786 Snesnicza, 1808 Sznyezsnyicza, Sněžnica, 1863 Snaznica, 18731902 Sznazsnica, 19071913 Havas, 1920 Snažnica, 1927– Snežnica


Snežnica je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Wikipédia

Samosprávny kraj:    Žilinský    
Okres:    Kysucké Nové Mesto
Región:    ZMO Dolných Kysúc
IČO:    00314315
Počet obyvateľov:    994
Rozloha:    551 ha
Prvá písomná zmienka:    v roku 1426
Starosta:    MVDr. Milan Hlavatý
Mobil:    0905 229 347

 

Občianska a technická vybavenosť:

Predajňa potravinárskeho tovaru
Pohostinské odbytové stredisko
Telocvičňa
Ihrisko pre futbal (okrem školských)
Knižnica
Pošta
Káblová televízia
Verejný vodovod
Verejná kanalizácia
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
Rozvodná sieť plynu
Komunálny odpad
Využívaný komunálny odpad
Zneškodňovaný komunálny odpad
Základná škola
Materská škola
 
Demografia
 • Počet obyvateľov k 31.12.2012 spolu 994
 • muži 486
  ženy 508
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 181
 • Produktívny vek (15-54) ženy 273
 • Produktívny vek (15-59) muži 321
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 219
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -8
 • muži -7
  ženy -1