Snežnica 1950

Historická ortofotomapa Slovenska - Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine, TU Zvolen

Historická ortofotomapa © GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.” a “Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica

zroj: http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/

Mapu  nájdete na:

http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/