Starosta

Milan HLAVATÝ, MVDr.
Starosta obce

 

6. 5. 2015: Nakoľko starosta obce má v priebehu týždňa mnoho povinností a môže sa stať, že občanom sa s ním nepodarí stretnúť, rozhodol sa zriadiť OTVORENÉ PIATKY.
Starosta obce Snežnica MVDr. Milan Hlavatý Vám týmto oznamuje, že každý piatok od 13:00 do 15:00 bude na obecnom úrade pre všetkých občanov a  bude sa zaoberať riešením Vašich podnetov.