Výsledky volieb

Definitívne výsledky komunálnych volieb 2014

účasť 75,59%
počet opravnených 795
Počet odovzdaných obálok 601
Počet platných na O.Z. 583
Počet platných na starotstu 590

zvolený starosta:
1. Milan HLAVATÝ, MVDr., SMER SD, 260(hlasov)

ostatní kandidáti:
2. Zdeno KOPAS, NK, 238
3. Ján CESNEK, SNS, 62
4. Ján LABUDA, NK, 30

zvolené obecné zastupiteľstvo:
1. Ján BELANEC, NK, 347(hlasov)
2. Pavol MIČIAN, Mgr., SNS, 257
3. Zdeno KOPAS, NK, 238
4. Dušan ŠEVČÍK, Bc., NK, 235
5. Peter KUKUČÍK, KDH, 223
6. Pavol ŠEVČÍK, KDH, 211
7. Ján CESNEK, SNS, 200
8. Miroslava DUBANOVÁ, Ing., SMER-SD, 164
9. Martin BOLLO, KDH, 150

ostatní kandidati do O.Z.:
10. Miroslav JAVORÍK, SNS, 137
11. Mária TOMÁŠOVÁ, NK, 135
12. Roman PÚČEK, SMER – SD, 121
13. Ján TOMÁŠ, NK, 117
14. Martin JAŠŠO, SNS, 113
15. Martin CHRAPČÍK, SNS, 107
16. Ján LABUDA, NK, 106
17. Ján POKRIVKA, KDH, 96
18. Jaroslav FRÁTRIK, SNS, 91
19. Ján HRUŠKA, SNS, 86
20. Irena VRŠANSKÁ, Mgr., NOVA, 84
21. Andrea MUZIKOVÁ, SNS, 78
22. Ján JEŽO, RSDr., KSS, 45

 

dalšie dokumenty

V.V. starostu a poslancov OZ 2014
výsledky voľieb OZ 2014
V.V. starostu a poslancov OZ 2010
V.V. starostu a poslancov OZ 2014
výsledky voľieb OZ 2014
V.V. starostu a poslancov OZ 2010
výsledky voľieb OZ 2010
 

výsledky rok 2006