Zápisnice OZ

Zápisnice obecného zastupiteľstva:

2016

  • zápisnica OZ 29042016.pdf  - Zápisnica bola upravená dňa 12.05.2016 na základe kontroly a pripomienok                                                    overovateľov zápisnice                                              
  • zápisnica OZ 28012016.pdf

2015

 

2014