Zvonica

Zvonica v Snežnici

Väčšina z nás má na zvonicu názor, že by bolo dobré, keby bola aspoň o meter ďalej od cesty. Keď sme dostavali kostol, tak sme sa s niektorými poslancami radili, že by sme ju zbúrali. Aj sme sa tak dohodli, že z piatka na sobotu v noci ju potajomky zbúrame. Veľa nechýbalo a bola by to pravda. Avšak úcta k našim predkom bola silnejšia. Rozhodol som, aby sme aspoň odstránili z omietky, ktorou bola upravená z vonkajšej strany. Keď sme ten meter odkryli a zbadali tu krásu, bolo jasné, že ju zrenovujeme. K úplnej renovácii sme pristúpili v roku 2001. Vymenili sme krov, krytinu, ako aj oškrabali omietku a čo sa nestalo. Táto zvonica je vymurovaná na hline, a keď sme odbúrali omietku, všetky lastovičky sa pustili do vyberania hliny a určite by nám ju boli rozobrali. Museli sme ich s metlami odháňať a následne zadierovať. Keď sme dávali kríž na zvonicu, tak do vnútra kopuly sme vložili fľašu pálenky a napísal som tam aj list pre našich budúcich občanov, ktorí možno o sto či dvesto rokov budú opravovať alebo reštaurovať zvoničku, aby si pripili na naše zdravie. Vtom som si uvedomil, že som napísal hlúposť, až som sa rozplakal a napísal som im, aby si vypili na našu pamiatku. Zvonica bola postavená niekedy okolo roku 1800, presný dátum sa nepodarilo vypátrať.

  

 

zdroj: Dedinka spod Vretňa