2014 - 2018 Obecné zastupiteľstvo a Starosta

Zástupkyňa starostu obce:
Miroslava DUBANOVÁ, Ing., SMER-SD

Obecné zastupiteľstvo:
Ján BELANEC, NK
Pavol MIČIAN, Mgr., SNS
Zdeno KOPAS, NK
Dušan ŠEVČÍK, Bc., NK
Peter KUKUČÍK, KDH
Pavol ŠEVČÍK, KDH
Ján CESNEK, SNS
Martin BOLLO, KDH

 

becné zastupiteľstvo zriaďuje tieto komisie:

1. Komisia pre stavebníctvo, poľnohospodárstvo a obchod

za predsedu bol zvolený Pavol Ševčík

členovia: Peter Kukučik, Zdeno Kopas, ostat. Členovia: Ing. Ľubomír Jaššo

2. Komisia pre sociálne veci, šport a kultúru
predseda: Bc. Dušan Ševčík, členovia: Martin Bollo, Ján Belanec.

 

3. Komisia pre verejný záujem
predseda: Ing. Miroslava Dubanová, členovia: Mgr. Pavol Mičian, Pavol Ševčík.

Do školskej rady boli zvolení za členov: Ján Belanec, Ing. Miroslava Dubanová, Martin Bollo, Ing. Veronika Smiešková.